blogpost
Angular
author admin, 02/11/2017 12:30
Angular és un framework de desenvolupament web javascript, de codi lliure, inicialment desenvolupat per Misko Hevery i Adam Abrons al 2009. Avui en dia està mantingut, molt principalment per Google.
Angular és un framework estructural per fer aplicacions web dinàmiques. Permet utilitzar l'HTML com a marc del teu llenguatge i permet extendre'l per crear components de l'aplicació. La capacitat d'Angular d'enllaçar dades i dependències, elimina molta de la feina que els desenvolupadors haurien de desenvolupar. I tota la comunicació passa directament en el navegador, cosa que el fa un framework ideal per a qualsevol servidor de tecnologia.
Angular és molt popular perquè proporciona moltes funcionalitats.
És fa servir especialment per crear RIAs (aplicacions web: Rich Internet Applications). I ofereix als desenvolupadors opcions per escriure, a la banda del client, d'una manera molt neta amb l'MVC (Model View Controller). Les aplicacions Angular funcionen independentment (casi) del navegador. És completament OpenSource, gratuït, i utilitzat per milers de desenvolupadors.
A Iskra desenvolupem utilitzant Angular des de fa temps, construït aplicacions web àgils i fiables.