blogpost
Desenvolupament Django
author admin, 16/11/2017 17:07
Django està de moda. Els seus orígens es remunten a la web d'un diari online, cap a l'any 2003, i per alguna raó, ha estat en els últims anys quan ha adquirit rellevància, i ja el podem definir com a un "framework" de desenvolupaments d'aplicacions web.
Amb "Framework" ens referim al fet que és una plataforma de desenvolupament enfocada a l'entorn web.
Proporciona una sèrie d'eines per facilitar la creació de pàgines, seguint els principis DRY (Do not Repeat Yourself; No et repeteixis) per evitar duplicitat en les línies de codi i ser el màxim d'eficient possible. Per exemple, un panell d'administració bàsic només requereix un parell de línies de Python.
També s'adscriu al disseny MVC (Model-Vista-Controlador), de manera que les diferents parts del lloc estan clarament separades. Per exemple, el codi d'accés a les dades és completament independent al que governa l'aspecte extern de la pàgina.
En tractar de Python , Django permet que el desenvolupador escrigui codi àgilment. El resultat són menys línies de codi i, en conseqüència, menys probabilitats que hi hagi bugs.
A Iskra som desenvolupadors Django. I si hem de dir la veritat, ens encanta :)